Projekts

Lobēšana Eiropā ir pētniecības projekts, kura mērķis ir sniegt skaidru, sistemātisku un aktuālu priekšstatu par plašo un dinamisko lobēšanas un sabiedrisko lietu nozari Eiropā, ne tikai ES līmenī, bet arī konkrēti katrā no 28 ES dalībvalstīm.

Pirmais projekta rezultāts ir grāmata Lobēšana Eiropā. Sabiedrisko lietu un lobēšanas nozare 28 ES dalībvalstīs (Palgrave Macmillan 2017).

Grāmata

Izmantojot visu valstu politologu un lobētāju pienesumu, šis sējums sniedz visaptverošu pārskatu par Eiropas sabiedrisko lietu nozari. Tas aplūko tādus elementus kā katras valsts institucionālo ietvaru un politisko kultūru, sabiedrības un politiķu uztveri par lobētājiem, nozares profesionalizāciju un lielumu, nozares regulējumu (ar speciālu likumu, pašregulācijas u.c. paņēmienu palīdzību).

Šī grāmata ir visas ES zinātnieku, praktiķu un pētnieku patiess mēģinājums iepazīstināt ar oriģinālu pētījumu un sistemātisku analīzi par to, kā lobēšana un sabiedriskās lietas darbojas Eiropas Savienībā un konkrēti katrā no 28 dalībvalstīm. Apvienojot autoru grupas no visām ES valstīm, mēs esam centušies pirmo reizi sniegt šīs jomas zinātniekiem un praktiķiem vispilnīgāko pārskatu par lobēšanas nozari Eiropā šodien.

Kas tajā jauns?

Kā rakstīts ievadā,

“Šim projektam ir vismaz trīs ievērojamas iezīmes. Pirmkārt, pētījums aptver visas ES dalībvalstis, ne tikai dažas no tām.

Otrkārt, katras valsts analīze aptver ne tikai lobēšanas regulējumu, bet arī nodrošina plašāku apskatu par lobēšanas nozari.

Treškārt, metode: nepaļaujoties (tikai) uz sekundārajiem avotiem, bet tieši iesaistot “priviliģētus lieciniekus” (nodaļu autorus), kuri – kā eksperti, zinātnieki vai jomas profesionāļi – varēja palīdzēt mums vākt datus un sarežģītu informāciju par valsti, no kuras gandrīz visos gadījumos viņi paši nāk. Tādējādi mēs varējām lauzt lingvistisko barjeru un izmantot vietējās zināšanas par katru politisko un profesionālo sistēmu, iegūstot informāciju, kas citādi ļoti grūti pieejama.”